Meri Meri | Meri Meri Toot Sweet Napkins - Beverage | Rainbow Party Theme & Supplies

Meri Meri Toot Sweet Napkins - Beverage

$7.49         

These stylish Meri Meri beverage napkins are perfect for a rainbow themed party.

Size: 12.5cm x 12.5cm
Contains: 20 napkins