Meri Meri | Meri Meri Body Jewellery Tattoos | Bridal Shower Party Theme & Supplies

Meri Meri Body Jewellery Tattoos

$9.95         
These Meri Meri body jewellery tattoos are perfect tattoos for a bridal shower or hens night! Or also the perfect stocking filler this Christmas!
Contains: x2 tattoos