Minion balloon | Minion party

Despicable Me Minion Happy Birthday Foil Balloon - LAST ONE

$9.95         

This adorable Minion Foil balloon is perfect for your Minions or Despicable Me themed party!

Size: 18"
Sold individually